ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
ประวัติตำบล

        ประวัติความเป็นมาของ  ตำบลนิคมพัฒนาเดิมที่เป็นเป็นนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ได้จัดตั้งนิคมเป็นนิคมเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยผู้ปกครองเป็นผู้นำเพราะตั้งแต่ก่อนไม่มีผู้ใหญ่บ้านมีแต่ตั้งให้เป็นหัวหน้าเขตแต่ละซอยซึ่งนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่มีแต่ ซอย 0 , ซอย 1 , ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 , ซอย 5 , ซอย 6 , เขต 6 , เขต 7 , เขต 8 , เขต 4 ตามลำดับ ซึ่งปีต่อมาประมาณปี พ.ศ.2512 ซึ่งหลังจากนั้นมาทางราชการได้มีการเปลี่ยนแปลงในการปกครองให้เลือกผู้ใหญ่บ้านให้ปกครองแบบแยกเป็นหมู่บ้านเป็น 12 หมู่ โดยแกนนำแต่ละหมู่จะต้องปกครองบ้านใครบ้านนั้น ๆ เมื่อมีผู้นำบ้านแล้วก็ต้องมีการเลือกกำนันผู้นำสูงสุดภายในตำบล เมื่อรับการเลือกตั้งแล้วก็ได้ นายบุญสร้าง ทองเเพรว เป็นกำนันตำบลนิคมพัฒนา  ซึ่งมี นายเรื่อน ศรีมาศ และนายยศ ทองแพรว เป็นสารวัตรกำนันต่อมาอีกระยะหนึ่งได้มีการแยกตำบลออกเป็นสองตำบลคือตำบลหนองฉลอง แยกเพียงหมู่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง คือนิคมเขต 10 บ้านนิคมซอยกลางส่วนของตำบลนิคมพัฒนานับตั้งแต่นิคมซอย 5 โดยการปกครองของท่านกำนัน บุญสร้าง  ทองแพรว ได้ปกครองเป็นกำนันในตำบลนิคมพัฒนาเป็นเวลาหลายปีจนถึงปี พ.ศ. 2544 
        นายบุญสร้าง ทองแพรว ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลนิคมพัฒนา จึงได้เลือกตั้งใหม่ ซึ่งได้นายสวัสดิ์ แพงมา เข้ามารับตำแหน่งเป็นกำนันนิคมพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2548 ท่านก็ได้เสียชีวิตตอนนั้นมีนายสมชาย บุญตา และ นายเดือน ยินสัย เป็นสาระวัตรกำนันของท่านต่อมากลางปี พ.ศ. 2548 ที่ท่านได้เสียชีวิตก็ได้เลือกกำนันขึ้นมาใหม่ได้นายเนิน วงษ์ขันธ์ ได้เป็นกำนันแทนนายสวัสดิ์ แพงมา ต่อมาอีกระยะเวลาแค่ 6 เดือน นายเนินก็หมอวาระในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ต่อจากนั้นก็ได้มีการเลือกกำนันคนใหม่ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งตอนนั้นได้เลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ 20 ก.ค. พ.ศ.2548 ได้นายเสวียน บุญตา เป็นกำนันตำบลนิคมพัฒนาคนต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเดิมแล้วนายเสวียน บุญตา เคยเป็นรองนายกในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกมา 4 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2548 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ได้หมดวาระการเป็นรองนายก นายเสวียน บุญตา ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านทุ่งตาล ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา 1 เดือนกับ 5 วัน ฉะนั้นตำแหน่งกำนันว่างลง นายเสวียน บุญตา จึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลนิคมพัฒนาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีนายสมชาย บุญตา และ นายเทศ แพงมา เป็นสารวัตรกำนันในปัจจุบันดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV