ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
     ตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ และทางทิศใต้ของอำเภอขุขันธ์ 
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์
 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง ดังนี้ คือ           
     ทิศเหนือ                       
          ติดต่อตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ทิศใต้                          
          ติดต่อตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ทิศตะวันออก                          
          ติดต่อตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ทิศตะวันตก                    
          ติดต่อตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
ตำบลนิคมพัฒนามีเนื้อที่ประมาณ 15,188   ไร่ หรือประมาณ 24.301   ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV