ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นายเนิน วงษ์ขันธ์   กำนันตำบลนิคมพัฒนา   08-1649-5510
  นายวรชัย วงษ์ขันธ์   ผู้ใหญ่บ้านสวายเพ็ง หมู่ 2   08-8127-3063
  นายเฉลิมพร จิตต์พิพัฒน์   ผู้ใหญ่บ้านนิคมเขต 8 หมู่ 3   08-3721-7763
  นายมนูญ เรียมทอง   ผู้ใหญ่บ้านยางตากวย หมู่ 4   08-1393-7812
  นายเสมียน โคตมา   ผู้ใหญ่บ้านนิคมซอย 6 หมู่ 5   08-2876-8252
  นายไสว วงษ์ขันธ์   ผู้ใหญ่บ้านนิคมเขต 7 หมู่ 6   08-5762-7521
  นายโสภณ ศรีลาชัย   ผู้ใหญ่บ้านกวางขาว หมู่ 7   08-1593-2902
  นายเสาร์ ศรีมาศ   ผู้ใหญ่บ้านนิคมเขต 5 หมู่ 8   08-3109-9741
  นางติ้ม พิมศร   ผู้ใหญ่บ้านทุ่งตาล หมู่ 9   08-8075-5306
  นายเดช ทองแพรว   ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาดุกหมู่ 10   08-5025-4322
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV