ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
คู่มือตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ปี 2558 อบต.นิคมพัฒนา
ประกาศ เรื่องการปฏิบัตราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ประกาศ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สรุปสาระสำคัญ สำหรับประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในอนุญาตต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV