ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
การประชุมดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ประจำเดือน เม.ย.64

      

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ประจำเดือน มี.ค.64

      

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ประจำเดือน กพ. 64

      

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปี 2563

      

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มีนาคม 2563

      

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2562

      

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV