ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
 • รายงานผลการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • กิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยนายสุกิจ แพงมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายเนิน วงษ์ขันธ์ ตำรวจภูธรปรือใหญ่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบลและจิตอาสาพระราชทานตำบลนิคมพัฒนา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " โดยทำความสะอาด รอบบริเวรทางหลวงหมายเลข 24 เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินการ TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • กิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "
  จัดกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " โดยทำความสะอาด รอบบริเวรทางหลวงหมายเลข 24 เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินการ TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ปลอดบุหรี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง นโยบาย... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง รายชื่... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง รายชื่... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั ...

อ่านต่อ... 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
Big Cleaning Day | 14 มีนาคม 2565
Big Cleaning Day | 14 มีนาคม 2565 ...
 
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " โดยทำความสะอาด รอบบริเวรทางหลวงหมายเลข 24
กิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  บ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง ประกาศ... new

อ่านต่อ... 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E01/2565 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็... new

อ่านต่อ... 
 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง ประกวด... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  เฟสบุคหน่วยงาน
  ถวายพระพร
  จ.ศรีสะเกษ
  สถ.จ.ศรีสะเกษ
  กระทรวงมหาดไทย
  สตง.
  ศาลปกครอง
  hotmail
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมอาเซียน
  สนง.ประกันสังคม
  กรมบัญชีกลาง
  BangkokIdea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว
  กรมพัฒนาชุมชน
  DIT
  รัฐบาลไทย
  ช่อง 3
  ช่อง 7
  โมเดิร์นไนท์
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดแบบอักษร
  โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
  สายด่วน
  TV